Potřebujete poradit?
232 000 330
Top
Centrum proaktivního dohledu ICT infrastruktury ARION SAM

V dnešní době je firemní majetek chráněn různými druhy monitorovacích softwarů. Někdy je tato ochrana dokonce nařízena zákonem. Vozidla mají digitální knihy jízd a GPS určení polohy. Budovy jsou chráněny protipožárním systémem a elektronickým zabezpečením. Budovy i vozy jsou podrobovány pravidelné kontrole a údržbě. Spolehněte se na svou datovou síť a věnujte jí stejnou péči, jako svým ostatním pracovním nástrojům.

Službu dohledu a péče o vaši síť Vám realizujeme ve dvou variantách:

Aktivní monitoring a jeho výhody

Maximální funkčnost sítě bez ohledu na velikost a počet zařízení.
Pravidelné kontroly a nastavení síťových prvků dle vašich potřeb.
Nepřetržitý dohled nad bezpečností celé sítě.
Mějte jistotu, že splníte potřebné standardy jako ISO 27001.

Reaktivní monitoring a jeho výhody

Technický stav zařízení je okamžitě přístupný technikovi.
Pokud potřebujete asistenci odborníka, nemusíte čekat, než někdo přijede.
Vaší síti hrozí různá nebezpeční – od únavy materiálu až po hackerský útok.
V případě problémů v síti vám rychlý přístup ušetří čas i peníze.

Proč řešit proaktivní dohled

Firemní síť a její komponenty jsou stejně důležité jako to nejcennější, co v nich najdete

Jádrem společnosti je její majetek. Pokud se zeptáte svých kolegů, co si představí pod výrazem ``majetek společnosti``, nejspíš uslyšíte nemovitosti, vozový park, intelektuální vlastnictví. Ne každý si vzpomene na všudypřítomnou výpočetní techniku, která se stala nezbytnou součástí denní práce nás všech. Počítače, servery, switche, Wi-Fi a další technologie jsou nástroje, díky nimž můžeme hrát své role v životech našich klientů i kolegů. Pokud správně fungují. Smyslem existence datových sítí a koncových zařízení je komunikovat. Jinými slovy, jejich podstatou je zprostředkovat firmě, aby naplnila svou vlastní podstatu – dodat zboží a služby zákazníkům, snižovat náklady a zvyšovat zisky.
Jak funguje aktivní vzdálený monitoring

Služba aktivního monitoringu (SAM) funguje na principu preventivního servisu.

Naši technici aktivně sledují události technického charakteru ve vaší síti.

S aktivním monitoringem předejdete mnoha problémům, které mohou vyústit ve ztrátu dat nebo přerušení provozu.

Bez ohledu na velikost a počet zařízení, v každé datové síti může docházet k výpadkům a ztrátě dat. Aktivní monitoring zajistí, že vaše síť bude vždy fungovat na maximum svých možností.

Síťové prvky k Vám často mohou dorazit s nesprávným nastavením od vašeho dodavatele. Díky pravidelným kontrolám bude vaše síť nastavena vždy dle vašich potřeb.

Bezpečnostní rizika jako např. pokusy ukrást vaše přihlašovací údaje nebo šifrovat data na vašich zařízeních, mohou být odhalena kontrolou dění v datové síti. Nechte nás bdít nad bezpečností vašich dat a minimalizovat tak riziko jejich ztráty.

Regulační standardy jako např. ISO 27001 vyžadují různé stupně aktivního monitoringu. Dovolte nám dodat Vám jistotu, že potřebné standardy splňujete.

Jak funguje reaktivní vzdálený monitoring

Reaktivní monitoring funguje na principu uživatelského požadavku.

Uživatel se setkává s problémem. Např. nefunkční počítač, tiskárna, nedostupná serverová služba, internetové připojení apod.

Skrze email podpora@arion.cz informuje naše technické oddělení.

Jeho požadavek je zaevidován a předán k řešení.

Uživateli se nazpět ozývá technik ARIONu a vzdáleně diagnostikuje či řeší původ problému. K tomu účelů používá jeden z našich monitorovacích softwarů.

Mějte firemní síť a její komponenty pod dohledem
Rádi s Vámi sjednáme schůzku a probereme možnosti.
Kontaktujte nás